رقص واژه ها

واژه ها ،اشعار،نقل قول ها و جملات ماندگار

خطرپذیری

یک روز "شیر" بودن،
 از یک عمر "شغال" بودن، بسیاربهتراست.
 "خطرپذیری" ،

پیش نیاز  ناگزیر و اجتناب ناپذیر

"بزرگ اندیشی"ست!#ابوالقاسم_حسینجانی

"کانال رقص واژه ها"
برای عضویت دوستان و آشنایان در کانال "رقص واژه‌ها"
 آدرس زیر را برایشان ارسال نمایید.

 @vajehbazi


https://telegram.me/vajehbazi

+ رضا حاجی آبادی ; ٥:۳۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

کامل باش

سعى کن آنقدر کامل باشى که بزرگترین تنبیه تو براى دیگران،
گرفتن خودت از آنها باشد!

#پائولو_کوئیلو

 

"کانال رقص واژه ها"
برای عضویت دوستان و آشنایان در کانال "رقص واژه‌ها"
 آدرس زیر را برایشان ارسال نمایید.

 @vajehbazi


https://telegram.me/vajehbazi

+ رضا حاجی آبادی ; ٥:٢٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

عشق و فراموشی

هر چه بیشتر دوست بداری
کمتر می اندیشی.
در راه عشق می بایست همه چیز را به فراموشی سپرد !

#مطرود
#لوئیجی_پیراندلو


"کانال رقص واژه ها"
برای عضویت دوستان و آشنایان در کانال "رقص واژه‌ها"
 آدرس زیر را برایشان ارسال نمایید.

 @vajehbazi


https://telegram.me/vajehbazi

+ رضا حاجی آبادی ; ٥:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

زندگی چیزی‌ست که.....

زندگی چیزی‌ست که
برای شما اتفاق می افتد
در حالیکه شما مشغول برنامه های دیگری هستید.
#جان_لِنون

"کانال رقص واژه ها"
برای عضویت دوستان و آشنایان در کانال "رقص واژه‌ها"
 آدرس زیر را برایشان ارسال نمایید.

 @vajehbazi


https://telegram.me/vajehbazi

+ رضا حاجی آبادی ; ٥:٢٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

خودت را محروم نکن

به هر حال هر رابطه ای ممکن است تمام شود !
هیچ تضمینی نیست که رابطه ای تا آخر عمر ادامه یابد !
ولی این که به این دلایل از ارتباط سرباز بزنی ؛
مثل این است که از لذت دیدن طلوع خورشید ، خودت را محروم کنی چون از دیدن غروب بیزاری...

#دژخیم_عشق
#روین_دی_یالوم

"کانال رقص واژه ها"
برای عضویت دوستان و آشنایان در کانال "رقص واژه‌ها"
 آدرس زیر را برایشان ارسال نمایید.

 @vajehbazi


https://telegram.me/vajehbazi

+ رضا حاجی آبادی ; ٥:٢٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
comment نظرات ()