رقص واژه ها

واژه ها ،اشعار،نقل قول ها و جملات ماندگار

» دوشنبه ۱۳٩٦/٥/٢ :: آی عشق! چهره آبی ات پیدا نیست
» یکشنبه ۱۳٩٦/٤/٢٥ :: عشق و جدایی
» سه‌شنبه ۱۳٩٦/٤/۱۳ :: اجازه دهید قانع نشوم آقای ماندلا
» سه‌شنبه ۱۳٩٦/۳/٢ :: فنون دلبری
» سه‌شنبه ۱۳٩٦/٢/۱٢ :: در نمایشگاه کتاب حضور داریم
» دوشنبه ۱۳٩٦/۱/٢۱ :: با من حرف بزن
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱٤ :: هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت
» شنبه ۱۳٩٥/۸/٢٢ :: آخ اگه بارون بزنه
» چهارشنبه ۱۳٩٥/٧/۱٤ :: پر می کنی جای ِ مرا با دیگران
» شنبه ۱۳٩٥/٦/٢٧ :: برگ از درخت خسته شده پاییز بهانه است
» شنبه ۱۳٩٥/٥/۳٠ :: ما بی‌تو خسته‌ایم تو بی‌ما چگونه‌ای
» چهارشنبه ۱۳٩٥/۱/٢٥ :: وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ!
» یکشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢ :: زبان عاشقان چشم است
» دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٥ :: آنچه هستید ..آنچه نیستید
» دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٤ :: خودت را محروم نکن
» دوشنبه ۱۳٩٤/٩/٢ :: تو خود درد شده ای...
» پنجشنبه ۱۳٩٤/۸/۱٤ :: کانال رقص واژه‌ها در تلگرام راه اندازی شد
» شنبه ۱۳٩٤/٧/٢٥ :: بوسه
» یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۳ :: ظاهر زندگی دیگران
» چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٢ :: آمدم سوی تو هر بار ولی بیهوده
» یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٧ :: سارا سلام...
» شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۳ :: در حضیض هم می توان عزیز بود
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/٤ :: ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ
» یکشنبه ۱۳٩۳/۸/۱۱ :: جایگزینی محبت به جای آگاهی و معرفت
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۳ :: پذیرفتن حقیقت دردناک
» یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٥ :: نشسته برف پیری روی مویت، دلم می خواست تا باران بگیرد
» شنبه ۱۳٩۳/٤/٧ :: تا مژه بستیم، قیامت رسید
» یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤ :: امروز ولی خوش آمدی صفا آوردی ای مرگ
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢ :: حقیقت و عشق
» شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠ :: مادر که نباشد زندگی و سرزنده گی نیست
» شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ :: درس‌های زندگی
» شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: سوال‌ها تو را گرفتار خود می کنند
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/۱٤ :: من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
» یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧ :: گفتگو با خدا
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۳ :: اینجا به دل سپردن من گیر داده اند
» یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٧ :: تنها شیرینی ضیافت مرگ که عطر و طعمش دعاست
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۱ :: انسان فقط دو رد پاست برای خاک تا بمیرد
» شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱ :: خداوند اکنون، خداوند بعد
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۸ :: مملکت رو تعطیل کنید
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: تکرار رنج ملال آور فرزندان آدم
» دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٧ :: این ریش های نا مسلمان کشت ما را
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۸ :: تشنه‌ تشنه‌ سوختیم‌، طاقتی‌ نمانده‌ بود
» جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: افسردگی و رنج برای شناخت خود
» دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: یک روز عاقبت قلبت را خواھم شکست
» دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
» شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ :: با رنده پوست از تن ما کنده می ‌شود
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ :: به دندان پشت دستم می نویسم دو ستت دارم
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ :: چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
» دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٤ :: با زخم باید ساخت.
» جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧ :: گاهی اوقات مرگ تنها راه حل است
» دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳ :: هوا بس ناجوانمردانه سرد است...
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱ :: جــوهـر مـردانـگـی در طـیـنـت فـرهـاد نـیـســت
» جمعه ۱۳٩۱/۸/٢٦ :: آدم از بی بصری بندگی آدم کرد
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: دموکراسی
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: به کجا چنین شتابان؟
» شنبه ۱۳٩۱/٧/۸ :: شهادت یعنی زندگی خود را کجا خرج کنیم که زندگی دیگران معنا پیدا کند
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٦ :: من بیشتر کار می‌کنم
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩ :: ظلم پایدار نیست
» یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧ :: آدم دروغگو دشمن خداست!.....
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٩ :: انسان ، آهسته آهسته عقب نشینی می کند
» جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٥ :: بگذار گریه کنم نه برای تو
» جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٥ :: من همان بلال الکنم
» جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٥ :: آدم را میل جاودانه شدن از پله های عصیان بالا برد
» پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٧ :: عشق است و قاتل است و مدارا چه‌سان کنم
» چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ :: منادیِ شرع در خروش است و واعظ شیب بر بنا گوش و تو از حرص، بی عقل و هوش
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٥ :: ز بس در گلو عقده دارد دلم
» دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود
» دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: پرواز را بخاطر بسپار
» جمعه ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ :: و انسان هرچه ایمان داشت پای آب و نان گم شد
» پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦ :: من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
» پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦ :: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
» پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦ :: از بام خانه تا به ثریا از آن تو
» پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦ :: در دل و جان خانه کردی عاقبت / هر دو را ویرانه کردی عاقبت
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢ :: تنهایی من
» یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢ :: پریا
» پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: آقا همه تشنه­ ی ظهورت ... اما
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۸ :: در این سرای بی کسی ، کسی به در نمی زند
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤ :: ساده لوحی
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤ :: مرجان لب لعل تو مرجان مرا قوت
» دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٩ :: نغمه حسرت
» دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٩ :: من خواب دیده ام که کسی می آید
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳ :: گویند مرا چو زاد مادر
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦ :: سهراب3: چشم را باز کنید ، آیتی بهتر از این می خواهید؟
» پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱ :: غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
» پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱ :: هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
» شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩ :: مرگ حق است ولی به دست شما بسی مشکل
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۸/۱۳ :: تصدقت شوم؛ الهى قربانت بروم ؛صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است
» شنبه ۱۳۸٩/۸/۸ :: حرفهای ما هنوز نا تمام...
» شنبه ۱۳۸٩/۸/۱ :: برگ ها را به شاخه ها می بست
» دوشنبه ۱۳۸٩/٢/۱۳ :: یک فیلم کاملا سیاسی
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٠ :: اگر که بى تو بیایید بهار، خواهم مرد
» یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢۳ :: دور بهار را نمی شود سیم خاردار کشید
» جمعه ۱۳۸۸/۱٠/٢٥ :: در طریقت ما شرط اول تر دامنی است
» جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۱ :: نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
» پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٠ :: دنبال شریک جرم بودم، حوّا
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٩ :: سهراب2 : در جنگل من، از درندگی نام و نشان نیست!
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٩ :: سهراب1:گاه زخمی که به پا داشته‌ام
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٩ :: امروز شاید باید از خون گلو خورد
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۸ :: نان و عشق و گل
» دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
» دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: درد واره‌ها
» دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: لازم نیست حتماً دروغ بگویی
» دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: که عشق آسان نمود اول
» دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: در باره رقص واژه ها