رقص واژه ها

واژه ها ،اشعار،نقل قول ها و جملات ماندگار

اندوه و لبخند

ﮔﺎﻫــــے
 ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺪﻭﻫﯽ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺝﻣﯽزﻧﺪ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ،
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻋﻠﺖِ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽِ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﯿﺪ !

#ﮊﻭﺯﻩ ﺳﺎﺭﺍﻣﺎﮔﻮ

+ رضا حاجی آبادی ; ٦:۳۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٥/۱/٢٥
comment نظرات ()