رقص واژه ها

واژه ها ،اشعار،نقل قول ها و جملات ماندگار

عشق است و قاتل است و مدارا چه‌سان کنم

این ابیات را بار اول حدود سال 1370 از زبان دوست هنرمند و مرحومم حمید شاه‌محمدی شنیدم. شاید همین روزها بود که هر دو بدلایلی حس و حال کلاس رفتن را نداشتیم و او بدون مقدمه شروع به آواز خواند کرد ...  آوازی که به زعم من از خواننده اصلی آهنگ زیباتر و حزن آلودتر بود.شاید همین آواز عجیب بود که این ابیات را برایم ماندگار کرد....

 

می رفت اصمعی و به سنگی نبشته دید

 بیتی را که حیرت هر کس فزون کند

 

"کای جمع عاشقان ،به خدا آگهی دهید

 هر کاو به دام عشق در افتاد چون کند "

 


بنوشت اصمعی که"مدارا ببایدش

با نفس ،تا نهان غم راز درون کند "

 

روز دگر به زیر خط خویش خواند باز

 "تکلیف شاق از چه سبب ذوفنون کند؟

 

عشق است و قاتل است و مدارا چه‌سان کنم

 با آن کسی که روز و شبم قلب ،خون کند"

 

بازش نوشت اینکه"به جز صبر چاره نیست

 صبری که پایه های هوس واژگون کند

 

ور دسترس به صبر نباشد، به غیر مرگ

کو مرهمی که چاره عشق و جنون کند "

 

فردا گذشت و دید کلاغی کنار سنگ

 چشم جوان مرده ای از سر برون کند

 

بنوشته هم به سنگ که"در راه وصل دوست

 مرد آن بود که مرگ را آزمون کند

 

بشنیده و اطاعت کردیم و نابکام

 مردیم و هر چه خواهد ، گو چرخ دون کند

 

آ ن را که دهر کرده نعم باد خوشگوار

 عشاق را هم آنچه به جام اندرون کند"

 

بعد ها فهمیدم این شعر برگردان استاد باستانی پاریزی از شعر ادیب معروف عرب -اصمعی- بوده است

+ رضا حاجی آبادی ; ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
comment نظرات ()