افسردگی و رنج برای شناخت خود

افسردگی بهایی است که آدم برای شناخت خود می پردازد. هرچه عمیق تر به زندگی بنگری بیشتر رنج خواهی کشید.

 

و نیچه گریه کرد - اروین یالوم

/ 2 نظر / 26 بازدید
پریسا

هر چند باری که بهم سر بزنی منم هم میام سر میزنم. بدو بدو بدو که منتظرتم