در یاب عشق و اعتیاد

اعتیاد با تو می‌ماند

قوی که باشی دورمی‌شود

اما ترکت‌نمی‌کند 

با یک لغزش برمی‌گردد.

اعتیاد جسم را می‌شود کنارگذاشت

اما وای به روزی که 

معتاد یک جفت چشم مهربان شوی

یادش، خیالش و صدایش

در هیچ‌حالی 

رهایت نخواهدکرد.

ترک خاطرعزیزی که

در عین وابستگی 

تو را قوی‌می‌کند

غیر ممکن است.


#اعتیاد

#عشق

#چشمهایش

#سورنا_امیری

/ 0 نظر / 57 بازدید