به کجا چنین شتابان؟

نوزدهم مهرماه سال‌روز تولد محمدرضا شفیعی کدکنی است. این شاعر  نویسنده و استاد دانشگاه امروز  73 ساله می شود.

به نظرم شعر به" سفر به خیر"  او یکی از ماندگارترین اشعار کتاب در کوچه باغهای نیشابور است. شاید به این دلیل باشد  که اولین شعری از شفعی کدکندی این همشهری بزرگ است که شنیدم.

«سفر به خیر»

به کجا چنین شتابان؟

گون از نسیم پرسید

- دل من گرفته زین‌جا

هوس سفر نداری

ز غبار این بیابان؟

- همه آرزویم اما

چه کنم که بسته پایم

.

به کجا چنین شتابان؟

- به هر آن کجا که باشد

به جز این سرا، سرایم

- سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شکوفه‌ها، به باران

برسان سلام ما را


/ 0 نظر / 80 بازدید