حسن چه جوری بخنده؟

از اون روزی که آدم توی دنیا پا گذاشته،

 از اون وقتی که شلاق دورنگی،

روی گرده ی مردا جا گذاشته،

 دیگه جا واسه یکرنگی نمونده!

زمین داره میگنده!! حسن چه جوری بخنده!؟

اگه کام جوونمردای عالم مث زهره،

اگه شادی و مستی با دل عاشقا قهره،

 ولی زندگی ظالما شیرین مث قنده!!

حسن چه جوری بخنده!؟

حسن از بچگیش رنگ صداقت رو ندیده؛

فقط حرفی شنیده!!

حسن میدونه این حرفا چرنده!!

حسن واسه چی بخنده!؟؟ ****

حسن یک ، حسن دو ... حسن فصل خزونه!

چشاش تغار خونه!

اجل، روزی که این چشمای گریونو ببنده؛

 حسن شاید بخنده!!!

/ 0 نظر / 246 بازدید