آرامگاه ابدی..

آرامش فقط با رسیدن به خدا بدست می آید.
نیازی نیست از خدا طلب آرامش کنیم کافیست به او نزدیک شویم.
آرام ترین مردمان، خدایی ترین آنها هستند.

انسان خدایی ، انسانی آرام است.
تنها مهربانان، بخشنده‌گان، عیب پوشان ،بزرگان و... هستند که همچون خدای خودشان در آرامش بسر می برند.

می دانید چرا به قبرستان می گوییم آرامگاه ابدی..
چون مرگ هم یکی از راه های رسیدن به خداست،‌...
عجله نکنید!
عجله نکنید!
بی شک مرگ اولین و بهترین راه برای رسیدن به آرامش و خدا نیست.
برای رسیدن به خدا به اندازه تمامی صفات خوب پروردگار راه وجود دارد.
برای خدایی شدن با خدایی زیست.
برای خدایی زیستن باید عاشق بود..
و برای خدایی شدن
کافیست مثل او باشیم
یک دوستدار واقعی
که بخشش و صبرش جانسوز است....

/ 0 نظر / 29 بازدید