آمده ایم که بمیریم

صبح امروز رسانه ها خبر درگذشت سیمین بهبهانی -نیمای غزل ایران - را اعلام کردند. دوست شاعری برایم نوشت.

هیچ وقت "قرص‌"هایی که حال آدم را خوب می‌کنند نمی‌توانند جای "خوب‌"هایی که دل آدم را قرص می‌کنند بگیرند.

هنوز هم آواز "چرا رفتی؟" در گوشمان زنگ ‌می‌زند.

ما همه به قول سیمین بهبهانی "پیر ماه و سال" هستیم

" آمده ایم که بمیریم" زندگی برای ما دو نقطه است

زاد و مرگ ما دو نقطه ست
 در دو سوی طول یک خط
هر چه هست ، طول خط است
ابتدا و انتها نه
در میان این دو نقطه
 می زنی قدم به اجبار
 در چنین عبور ناچار
 اختیار و اقتضا نه

......

زاد ما به جبر اگر بود
 مرگ ما به اختیار است ....

/ 0 نظر / 59 بازدید