نان و عشق و گل

داد زد چرا کسی به دادمان نمی رسد؟
دست های عاشقانه تا دهان نمی رسد

داد زد تمام چیز ها ی خوب از شماست
نان و عشق و گل چرا به دیگران نمی رسد

گفت ای خدای مهربان ،به من بگو چرا
حرفهای ما به گوش آسمان نمی رسد

گفتم آری آری اعتراض و عشق حق ماست
حق مردمی که دستشان به نان نمی رسد

منکران عشق را نگاه کن ،‌تمامشان
عاشق اند و عاشقی به فرکشان نمی رسد


                                            علیرضا قزوه-از کتاب شبلی و آتش

/ 1 نظر / 76 بازدید
مریم

سلام بااجازه [لبخند]