برادر تنی ! برادر ناتنی

لطفا با نام نویسنده نشر دهید/ رضا حاجی آبادی

در این روزگار برادران تنی و هم‌خون نه تنها به هم كمك نمی‌كنند كه گاهی اوقات بخاطر برخی امور دنیوی رو در روی هم می ایستند.

در این روز و روزگار تصور اینكه یك برادر ناتنی جان خود را برای برادر ناتنی خود فدا كند امری خارج از عرف است.

امروز می‌خواهم از دو برادر ناتنی بگویم

برادرانی كه مادران آنها یكی نبود

اما برادر كوچكتر

جان خود را فدای خانواده برادر ناتنی بزرگترش كرد.

شاید در تمام سی و چند سالی كه از عمر او گذشته بود آرزو داشت كلمه «برادر» را بر زبان بیاورد

 اما شرم و حیا در مقابل بزرگی برادر به او اجازه اینكار را نمی داد.


اما

ظهر آن روز

 وقتی با دستان بریده

 بدون هیچ تكیه‌گاه بر زمین افتاد

با صدای بلند و بدون شرم و حیا فریا زد:

«برادر! برادرت را دریاب»

برادر بزرگتر خودش را بر بالین او رساند

دهانش باز شد و كلمه‌ای را بر زبان راند كه آرزوی برادر كوچكتر بود:

«برادر!»

انگار هنوز هم صدای برادر بزرگتر در آن دشت تفدیده می‌پیچد


به ما گفته‌اند حضرت ابوالفضل(ع) فرزند اول ام‌البنین و برادر ناتنی امام حسین(ع) بود

خداوكیلی كدام ما شیعه امام حسین(ع) هستیم

آنهایی كه برای مال دنیا به نزدیكان خود رحم نمی‌كنند

یا آنهایی كه جان خود را فدای برادر ناتنی خود می‌كنند

همانطور كه برای یوسف(ع) گفته‌اند، برادری به تعداد نیست

برای مظلوم ترین‌ شهید عالم هم باید گفت: برادری به تنی یا ناتنی بودن نیست

برادری یك موهبت الهی است كه برخی آن را به سادگی از دست می دهند/ 0 نظر / 67 بازدید