دموکراسی

دموکراسی تنها این نیست که ما کسی را آزادانه انتخاب کنیم.بلکه دموکراسی واقعی این است که اگر کسی را انتخاب کردیم ولی توسط خود مردم جامعه نا مناسب تشخیص داده شد بتوان او را عوض نمود.

کارل پوپر

/ 0 نظر / 45 بازدید