ما منجی بشریت نیستیم.

ما خدای جهان یا منجی بشر نیستیم.

ما بدنیا نیامده‌ایم که مشکلات بشریت را حل کنیم یا مسیر تاریخ را تغییر دهیم و یا حتی موجب سربلندی ایران باشیم.

ما مسئول هیچ چیز این جهان نیستیم چون اختیاراتی در این حد نداریم.

ما به اندازه اختیارات خود مسئول هستیم، نه بیشتر.

 این نگاه به زندگی شما را از اضطراب و تشویش و نگرانی نجات خواهد داد.


#مصطفی_ملکیان

با اندکی تغییر

/ 0 نظر / 62 بازدید