مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

این غزل حافط را بار اول حدود سالهای 75 با  صدای حسن جوهرچی در سریال درپناه تو شنیدم. بلافاصله بعد از اتمام سریال سراغ دیوان حافط رفتم و این غزل را خواندم و در دفترم نوشتم.

 

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید 
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی
 
شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت
زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی
 
در انتظار رویت ما و امیدواری 
در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی

مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی
بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی

حافظ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان
 کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی

/ 2 نظر / 94 بازدید