به هرکسی که شبیه تو بود، دل بستم ...

« کتاب تردید»  گزیده ای از عزلهای دکتر سیدعبدالحمید ضیایی است که بزودی توسط انتشارات هزاره ققنوس منتشر می شود.این غزل را ار « کتاب تردید» سروده سیدعبدالحمید ضیایی انتخاب کرده ام.

 

نگاه کن! چه زیاد و چه زود دل بستم
به گل، به می، به تبسم، به عود، دل بستم

سکوتِ کهنه ی تبعید و ناله ی زنجیر
به هر صدا که تو را می سرود، دل بستم

و من که معنیِ وهم و شب و عدم بودم
به چشم هایِ تو – یعنی وجود - دل بستم

به خانقاه و به معبد، به آسمان، به سکوت
به هرچه عقلِ مرا می ربود، دل بستم

ستون ستون، غم تو، شد مقیم شهر دلم
وزید بغض و به زاینده رود دل بستم

چه اعتراف غریبی ست این که سی و سه سال
به هرکسی که شبیه تو بود، دل بستم ...
/ 0 نظر / 132 بازدید