دور بهار را نمی شود سیم خاردار کشید

دور بهار را نمی شود سیم خاردار کشید عنوان کتاب ابوالقاسم حسینجانی است که  توسط انتشارات هزاره ققنوس منتشر شده. تعدادی از جملات این کتاب را با هم مرور می کنیم

 

آمدنِ بهار، دستِ کسی نیست.

او، برای این که درست و بهنگام سرِ قرار بیاید

نه به ساعتِ دیواری من، نگاه می­کند

   و نه به تقویمِ تنظیمیِ شما!

   ************

 بهار، تقویم نیست؛

   تقدیرِ زندگی­ست.

و حقیقت زمین، به غیر از بهار و بهاری شدن، چیزی نیست.

    ************

        بهار، حکومتِ خُداست.

بهار، سالگشتِ لبخنده­ی خاک است:

نوشدنِ جوانی؛

شکفتنِ شکوفه­ی شادمانی؛

رجعتِ تازگی، و سر برآوردنِ تازه­ی زندگی؛

شکفتن و گفتنِ لبالب؛

   هندسه­ی خواستن و برخاستن؛

       تقویمِ گُل و تقدیر شکوفایی...

/ 1 نظر / 73 بازدید
رها

چه حرف جالب: دور بهار که نمیشود سیم خاردار کشید!!!!!!!!!