از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد

 این رباعی شیخ ابوسعید ابوالخیر (ابوسعید فضل‌الله بن احمد بن محمد بن ابراهیم  مشهور به شیخ ابوسعید ابوالخیر۳۵۷-۴۴۰ قمری  از عارفان بزرگ و مشهور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری) را در  کتاب «خبر» استاد یونس شکر خواه دیدم و پسندیدم :

از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد

وآن را به دو حرف مختصر خواهم کرد

با عشق تو در خاک نهان خواهم شد

با مهر تو سر زخاک برخواهم کرد

/ 1 نظر / 499 بازدید