هر که دلارام دید از دلش آرام رفت

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بدیم
پرده برانداختی کار به اتمام رفت

ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت
سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت

مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشید عشق
خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

عارف مجموع را در پس دیوار صبر
طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت
آخر عمر از جهان چون برود خام رفت

ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان
راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت

همت سعدی به عشق میل نکردی ولی
می چو فرو شد به کام عقل به ناکام رفت

/ 1 نظر / 229 بازدید
جوادزاده

سلام یادش بخیر ما هم زمانی از آوازهای استاد لذت میبردیم و آوازهای او همدم شبهای دوران دانشجویی ما بود حیف شد که خود را به آغوش دشمنان ملت سپرد و به آرمانهای ملت دهن کچی کرد . چند سالیست که از این نعمت محروم شدیم و دیگر از شنیدن آوازش لذتی نصیب ما نمیشود و شوقی به شنیدنشان نداریم. کاش هنرمندان و اساتید قدر خودشان را میدانستند. عارف مجموع را در پس دیوار صبر طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت مطلب خوبی بود ممنون