یک روز عاقبت قلبت را خواھم شکست

متن زیر را از  کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم  نوشته نادر ابراهیمی برداشتم . این کتاب را  انتشارات روزبهان چاپ کرده است.

تلاش می کنم تعدادی از این نامه ها را بعدها روی وبلاگ بگذارم اما توصیه می کنم کتاب را بخرید و  همه‌ی این چهل نامه را بخوانید.

 نامه چهلم

بانوی من!

یک روز عاقبت قلبت را خواھم شکست  یک روز عاقبت.

نه با سفری یک روزه

نه با سفری بلند

بل با آخرین سفر

یک روز عاقبت قلبت را خواھم شکست  یک روز عاقبت.

نه با کلامی کم توشه از مھربانی

نه با سخنی توبیخ کننده

بل با آخرین کلام.

یک روز عاقبت قلبت را خواھم شکست  یک روز عاقبت.

تو باید بدانی عزیز منباید بدانی که دیر یا زود  اما، دیگر نه چندان دیر  قلبت را خواھم شکست؛ و کاری جز این ھم نمی توان کرد.

اما اینک، علیرغم این شکستن محتوم قریب الوقوع  که می دانم ھمچون در ھم شکستن چلچراغی بسیارظریف و عظیم، فروریخته از سقفی بسیار رفیع خواھد بود  آنچه از تو می خواھم و بسیاری از یاران ، از یارانشان خواسته اند  این است که دل بر مرده ام نسوزانی، اشک بر گورم نریزی، و خود را یکسره به اندوھی گرانو ویرانگر نسپاری...این است تمام آنچه که آمرانه، ھمسرانه، رفیقانه و ملتمسانه از تو می خواھم؛ تو که در سفری چنین پر مخاطره خالق جمیع خاطره ھایم بوده ای.

عزیز من!

بگذار آسوده خاطر و بی دغدغه بمیرم.

 

/ 3 نظر / 79 بازدید
سودی

یادش گرامی که به آخرشم فکر کرده بود

علی

شعر[شیطان] های شما را خواندم بسیا رروی روحیه تاثیر دارد ممنونم

kohi

سلام کتابهای آقای نادرابراهیمی کتابهای خوب ومفیدی هستندبویژه یک عاشقانه ی آرام،باردیگرشهری که دوست می داشتم کتابهای خیلی ارزشمندی هستند