ناگهان شد بر سر من خانه ی عشقم خراب!

 اصغر عظیمی مهر را با کتاب "همیشه حق با دیوانه هاست" شناختم.همت و همراهی این دوست ندیده در نمایشگاه کتاب استانی  از یادم نخواهد رفت. این غزل او را یکی از دوستان برایم فرستاد....

 

خشت خشت خانه ی تنهایی ام بوده ست «شعر»
بین خود با دیگران دیوار دارم میکشم

یوسف از حُسن خود از آن نابرادرها ندید
آنچه من از حُسن این اشعار دارم میکشم

کس نفهمید اینکه شعرم نعره ی روح من است
پشت هر شعرم به شکلی جار دارم میکشم

ناگهان شد بر سر من خانه ی عشقم خراب!
خویش را بیرون از این آوار دارم میکشم!

میکشد هرکس فقط یک بار؛ بار عشق را
من چرا این بار را صد بار دارم میکشم ؟!؟!؟!
اصغر عظیمی مهر


/ 0 نظر / 63 بازدید