هیچ نظامی کامل نیست

همه نظام هایی که برای پیشرفت جامعه اندیشیده شده اند، کامل نیستند.
چنانچه تقدیس شوند
ناقص بودن آنها بیشتر آشکار میشود.

#ماهاتیر_محمد
از کتاب
#ماهاتیر_محمد_معمار_مالزی_نوین
#هزاره_ققنوس

 

با لینک زیر به  کانال
#رقص_واژه‌ها
 ملحق شوید


 @vajehbazi

 

رقص واژه ها در تلگرام

/ 0 نظر / 91 بازدید