پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

انسان فقط دو رد پاست برای خاک تا بمیرد

بال‌هایت را           پنهان نکن ابراهیم کوچک من تو در دامن فرشته ها زنده مانده ای.   انسان فقط دو رد پاست برای خاک                         تا بمیرد.   .. آیا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 52 بازدید