ظاهر زندگی دیگران

پروفسور جان مکسول؛
تجربیات40 ساله خود با بیش از هزاران ساعت تدریس و سخنرانی برای میلیونها نفر در جهان را در یک جمله به همه مردم دنیا هدیه میکنم:

"هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید"

/ 1 نظر / 203 بازدید