که عشق آسان نمود اول

اولین بیت خواجه شیراز شاه شاعران دنیا شاید ماندنی ترین بیت اعصار برای علاقمندان شعر باشد.

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

/ 0 نظر / 7 بازدید