مملکت رو تعطیل کنید

فیلم حاجی واشنگتن یکی از آثار حاتمی است که داستان ساخت آن و رنجی که عزت‌الله انتظامی هنگام فیلم برداری کشید هنوز هم بر سر زبان هاست.

بار اول که فیلم را دیدم ریتم کند آن آزارم داد اما حال که دوباره فیلم را می بینم دیالوگ های حاتمی مثل همیشه برایم تازگی دارد.

مملکت رو تعطیل کنید دارالایتام دایر کنید ، درست تره!
مردم نان شب ندارند ، قحطی است ، مرض بیداد می کند ، نفوس حق النَفَس می‌دهند.

 باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است؛ سیل و زلزله از معصیت مردم!

میرغضب بیشتر داریم تا سلمانی؛ سربریدن از ختنه سهل تر !
ریخت مردم از آدمیزاد برگشته. سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکیده از تریاک.
ملیجک در گلدان نقره می شاشد!

چه انتظاری از این دودمان با آن سرسلسله ی اخته؟!
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تدبیر ما!

دلال، فاحشه، لوطی، یله، قاب باز، کف زن، رمال، معرکه گیر،...

گدایی که خودش شغلی است! ...


•حاجی واشنگتن _ علی حاتمی

/ 1 نظر / 986 بازدید
سندباد

با این دیالوگ هایی که قرار دادید وسوسه ام کردید