هر کسی درد را به به شیوه ی خودش حس می کند

فقط کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند می دانند چقدر آزار دهنده است.

هر کسی درد را به به شیوه ی خودش حس می کند ، هر کس جای زخم های خودش را دارد.

کافکا در کرانه / هاروکی موراکامی

/ 0 نظر / 82 بازدید