یک فیلم کاملا سیاسی

یک فیلم  کاملا سیاسی
بخشهایی از دیالوگ‌های فیلم « دستهای روی شهر» ساخته فرانچسکو رزی(محصول 1963 ایتالیا ، پخش شده در برنامه سینما 4 مورخ 02/02/1389 شبکه چهار)
این اسم های ماست  (سیاست مداران )  که مهم است ، نه پرچمی که زیرش ایستاده ایم.
در سیاست آدمها تا زمانیکه منافعاشان ایجاب کند با هم هستند.
این انتخاب یک انتخاب مدیریتی بود نه یک انتخاب سیاسی و مردمی
امروزه مردم دیگر به نان ، سرپناه ،‌اشتغال و ... رای نمی دهند این مسائل فقط حکم داروی مسکن را برای آنها دارد.
ما برای اینکه اکثریت را تشکیل دهیم افراد خلافکار را وارد لیست خود کنیم، نتیجه این می‌شود که در آینده نمی توانیم انگشت اتهام را بسویشان نشانه رویم.
اذهان عمومی را ما – سیاست مداران- می سازیم.
توی سیاست مسائل اخلاقی اهمیتی ندارد ، آنچه مهم است شکست رقیب است.
باید همواره سعی کنیم در حد وظایف سیاسی که عهده دار آن شدیم باشیم.
پول شهروندان فقط صرف پر کردن قانونی جیب سیاست مداران می‌شود.
برخی فقط وقتی به نفعشان است،  به مردم فقیر فکر می‌کنند
برای برخی سیاستمداران شاید بهتر این باشد که مردم در خرابه زندگی کنند تا بتوانند با وجه المصالحه قرادادن آنها رای جمع کنند.
همه مردمی که فریب شما (سیاستمداران شهر) را خوردند دارند بیدار می شوند.

 

/ 0 نظر / 45 بازدید