سهراب3: چشم را باز کنید ، آیتی بهتر از این می خواهید؟

اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی و سالروز مرگ سهراب سپهری است. یکی از اشعار سهراب محتوایی شبیه شعر " برگ درختان سبز " سعدی دارد.

برای اینکه بیشتر با این نگاه شاعرانه دو افتخار شعر سپید و کلاسیک آشنا شویم این دو شعر را در ادامه می آورم. البته هنوزم هم خودم نتوانسته ام بین این دو یکی را انتخاب کنم.

سعدی :

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش(در نظر هوشیار)

هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

سهراب:

زیر بیدی بودیم‌. 
برگی از شاخه بالای سرم چیدم ، گفتم : 
چشم را باز کنید ، آیتی بهتر از این می خواهید؟ 
می شنیدیم که بهم می گفتند: 
سحر میداند،سحر! 

/ 1 نظر / 185 بازدید

این تصویر را ببینید بسیار هماهنگی دارد این شعر با این تصویر به نظرم http://www.spilet.com/Article402.aspx