در طریقت ما شرط اول تر دامنی است

می توانم بگویم در هر فیلمی که از مرحوم علی حاتمی دیده ام یک دیالوگ ماندنگار وجود دارد.

در فیلم دلشدگان که با صدای جاودانه استاد شجریان همراه است جمله ای از دهان امین تارخ بازیگر نقش خواننده خارج می شود که بیشتر به شعر می ماند تا یک دیالوگ. او بری ترسیم دشواری راه می گوید:

در طریقت ما شرط اول تر دامنی است و آدم خیس هراس بارون نداره!

/ 1 نظر / 89 بازدید
یبیب

مطمئنی شجریان هم خونده. پس جمال الدین منبری چی کار کرده؟