سوال‌ها تو را گرفتار خود می کنند

قبل از هر چیز باید بگویم من آفریقای جنوبی را با ماندلا شناختم همانطور که فلسطین را با یاسر عرفات ، کوبا را با کاسترو ، آمریکای جنوبی را با چگورا، شیلی را با آلنده و.....

نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه صلح آمیز علیه آپارتاید و رییس جمهوری پیشین آفریقای جنوبیشامگاه پنجشنبه 14 آذرماه در سن 95 سالگی در منزل خود در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت.

قسمتهایی از یادداشت های این مبارز خستگی ناپذیر که سخنران توانایی نیز بود را برایتان می گذارم.

 

 

1-بدترین ترین قسمت زندانی بودن در انفرادی به سر بردن است. نه هیچ پایانی نیست، نه هیچ آغازی. خودت هستی و ذهنت که شروع می کند به فریب دادنت. می پرسد که تجربه ات خواب بوده یا واقعیت؟ ذهن همه چیز را به پرسش می کشد. آیا تصمیم درست را گرفته ای؟ بهایی که می پردازی ارزشش را دارد؟ در سلول انفرادی سوال ها تو را در دام خود گرفتار می کنند.

اما بدن انسان ظرفیت زیادی برای همگون ساختن خودش با شرایط دارد. می تواند غیر قابل تحمل ها را تحمل کند. زمانی که جسمت آزمایش می شود، باید روحت را قوی نگه داری. عقیده راسخ، راز جان به در بردن از دشواری و محرومیت است. حتی اگر شکمت خالی است، روح تو می تواند متعالی باشد.(از کتاب راه دشوار آزادی)

2-فکر می کنم یک سری چیزها را در زندگی ندیدم، احساس درد می کنم که نتوانستم وظایفم را به عنوان پدر و شوهر برای همسر و فرزندانم انجام دهم.

به نظر می رسد سرنوشت مبارزان آزادی، داشتن زندگی های شخصی نابسامان باشد. اینکه پدر ملتی باشی افتخار بزرگی است، ولی اینکه پدر خانواده ای باشی لذت بزرگتری است.(از کتاب راه دشوار آزادی)

3-فقر عظیم و نابرابری های زشت تازیانه های وحشتناک زمانه ما هستند. بخش مهمی از آینده مشترک ما به تصمیم ها و برنامه های رهبران امروز وابسته است. آنها یک فرصت تاریخی دارند برای اینکه دروازه های امید و امکانات را برای آینده ای بهتری برای همه بگشایند.

زمانی این شانس به نسلی روی می آورد که بزرگ باشد. شما آن نسل بزرگوار باشید. اجازه دهید بزرگواری تان شکوفا شود. البته که این کار آسانی نخواهد بود. ولی اگر اینکار را نکنید جرمی علیه انسانیت خواهد بود. علیه آن چیزی که می خواهم همه بشریت علیه اش به پا خیزند.(پیام به کنسرت لایو ایت در ادینبورگ بریتانیا در ژوئیه سال ۲۰۰۵ )

/ 0 نظر / 54 بازدید