"جه فرقی می کند"

از رسول پیره و حس شاعرانه او پیشتر شنیده بودم.این شعر او که شبی حزن آلود از شب های اردیبهشت 92 از رادیو شنیدم به دلم نشست..

برای جنگل فرقی نمی کند
که درختانش
عصا باشند در دستان پیری من
یا
کمدی پر از کتاب روبروی تو

درختی که بهار از بازوهایش بالا می رود
برایش فرقی نمی کند
که من با چاقوی جیبی ام
قلبی بر آن کنده ام
یا اسکلتی!
وقتی مردان با ارّه آمدند
برای درختان چه فرقی نمی کند
جنگل از کدام طرف تمام شود

شمع ها را فوت کن و بزرگ شو!
برای تو چه فرقی می کند
چاقویی که کیک تولد را می برد
سال ها پیش
در سینه ی چه کسی فرو رفته؟

/ 0 نظر / 79 بازدید