دین درست را از میوه اش باید شناخت

دین درست را از میوه اش باید شناخت،
نه از صحبت های رهبرانش!
وقتی افراد بی نظم منظم شدند،
فقر کم شد، دزدی کم شد،
بی اخلاقی کم شد آن وقت می گوییم دین این جامعه درست است!

منصوب به

#امام_موسی_صدر

/ 1 نظر / 175 بازدید
جوادزاده

سلام نکته خوبیست ولی گاهی میتواند گمراه کننده باشد . پس برای تکمیل مفهوم آن باید این چنین تکمیل شود که : درخت را از میوه اش باید شناخت نه علفهای هرزی که اطرافش را گرفته اند . برخی ها اراده میکنند که درخت را به اتهام علفهای هرزی که او را احاطه کرده اند قطه نمایند اینها همانهایی هستند که تمایلی به قطع علفهای هرز ندارند.