برگ ها را به شاخه ها می بست

شعر کودک و خزان شهریار یکی از با احساس ترین و زیباترین و عمیق ترین شعرهای شهریار میباشد که  در یکی از بخشهای تمرینی  کتاب فارسی دیدم و مرا تحت تاثیر قرار داد.

این شعر مرا به یاد داستان کوتاه گی دومومپاسان می اندازد اما حسی که شعر شهریار به آدم می دهد چیز دیگری است.


 مادری بود  و  دختری  و  پسری         پسرک  از  می  محبت  مست

  دختر  از    غصه ی  پدر  مسلول        پدرش  تازه  رفته  بود  از دست

یک شب آهسته با  کنایه طبیب            گفت با مادر، این نخواهد  رست

ماه  دیگر  که  از  سموم   خزان          برگها را   بود  به  خاک نشست

صبری ای باغبان  که  برگ امید          خواهد از شاخه حیات گسست

پسر این   حال  را  مگر  دریافت         بنگر اینجا  چه  مایۀ  رقّت است

صبح فردا دو دست کوچک طفل         برگها را به شاخه ها می بست

 

/ 1 نظر / 816 بازدید