اجازه دهید قانع نشوم آقای ماندلا

 

اجازه دهید قانع نشوم آقای ماندلا
چطور می توان بخشید
وقتی امکان فراموشی نیست
گاهی زخم آنقدر کاری است
که نه می شود بخشید
و نه می توان فراموش کرد
جای برخی زخم ها
تا ابد بر روح و تن می ماند

#سورنا_امیری

/ 0 نظر / 85 بازدید