حقیقت و عشق

این متن از روی آخرین مصاحبه با فیلسوف قرن برتراند راسل  پیاده شده است.

برتراند راسل در این مصاحبه به دو نکته اشاره می کند و می‌خواهد این دو نکته پیام او باشد برای بشریت ...

اول : حقیقت

حقیقت را درست بشناسید

به خودتان اجازه ندهید آنچه را دوست دارید حقیقت بپندارید

یا آنچه را که فکر می کنید برای بشر خوب است حقیقت بدانید

به واقعیت ها و حقیقت همانطور که هست نگاه کنید

 

دوم : عشق

عشق ورزیدن خردمندانه و تنفر داشتن ابلهانه است

در دنیایی که هر روز بیشتر به هم نزدیک می شویم  باید بیاموزیم که همدیگر را تحمل کنیم

باید یاد بگیریم امکان دارد دیگران حرفهایی بزنند که به مزاج ما خوش نیاید و باید با این حرفها بتوانیم کنار بیاییم

باید بفهمیم که ما برای با هم زندگی کردند در کنار هم هستیم نه برای با هم مردن

آموختن آرامش، بزرگ منشی  و تحمل یکدیگر تنها راه تداوم حیات بشر در کره خاکی است

/ 0 نظر / 72 بازدید