# نادر_پناه_زاده

انسان فقط دو رد پاست برای خاک تا بمیرد

بال‌هایت را           پنهان نکن ابراهیم کوچک من تو در دامن فرشته ها زنده مانده ای.   انسان فقط دو رد پاست برای خاک                         تا بمیرد.   .. آیا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 53 بازدید