سهراب1:گاه زخمی که به پا داشته‌ام

گاه زخمی که به پا داشته‌ام
زیر و بم‌های زمین را به من آموخته است.

 

سهراب سپهری * از هشت کتاب ص٢٩۶

سهراب سپهری شاید بهترین شاعری معاصری باشد  که بازی واژهایش در ذهنها ماندگار شده است. حداقل ١٨٠٠ واژه که بالغ بر ٢٠صفحه می شود را از میان آثار این بزرگ شاعر معاصر انتخاب کرده ام که بعدها با هم مرور خواهیم کرد.

/ 0 نظر / 137 بازدید